Súťaž o najlepšiu zvukovú nahrávku AUDIO 2014

Trnavské osvetové centrum vyhlasujú už XII. ročník súťaže o najlepšiu zvukovú nahrávku AUDIO 2014. Do tejto súťaže je možné prihlásiť sa do piatka 7. marca 2014.

Súťaž, ktorá sa uskutoční v priestoroch Rádia Aetter v priestoroch budovy FMK UCM na Skladovej ul., sa je realizovaná v týchto kategóriách:

Kategória A: Rozhlasové hry, pásma, ďalšie literárno-dramatické útvary prípadne ich časti, scénky, rozprávky, recitácie. Časový limit – 8 minút.

Kategória B: Reportáže, rozhovory a ďalšie publicistické útvary ( povoľujú sa originálne zvuky zo skutočných zážitkov a udalostí). Časový limit – 8 minút.

Kategória C: Hudobné záznamy. Časový limit – 5 minút.

  • C 1 – vlastné hudobné záznamy, t.j. záznamy inštrumentálnej alebo vokálnej hudby nahranej klasickým záznamovým procesom.
  • C 2 – neobyčajné záznamy umelo alebo elektroakustickými postupmi vytvorenej hudby s využitím elektroakustických trikov, zmien rýchlosti, playbacku, multiplaybacku, zmiešania týchto prvkov a podobne, bez ľudského hlasu. 

Kategória D: Autentické zvuky prírody – hlasy, kriky, zvuky a reč zvierat. Časový limit – 2 minúty.

Kategória E: Všetky trikové nahrávky, ktoré nemožno zaradiť do inej kategórie. Časový limit – 3 minúty.

Kategória F: Záznamy z činnosti súborov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti, ukážky z práce rozhlasových krúžkov, súhrn najúspešnejších príspevkov alebo komentovaný prierez ich činnosťou. Časový limit – 5 minút.

Kategória G: Téma vyhlásená na rok 2014 „…a posledný zatvorí dvere.“ na voľné spracovanie bez žánrového obmedzenia. Časový limit: – 8 minút.

Kategória H: Zvučky a jingle. Časový limit – 1 minúta.

Kategória I: Reklamy a upútavky. Časový limit – 1,5 minúty.

Kategória J: Fonorallye – súťaž v žurnalistickej a technickej pohotovosti autorov. Časový limit – 3 minúty.

Kategória K: Živé vysielanie – prezentácia obsahovo ucelenej časti živého vysielania rozhlasového štúdia. Časový limit – 15 minút.

Každý zvukový záznam prihlásený do súťaže musí spĺňať technické normy súčasného zvukového záznamu a musí byť čitateľne označený:

  • názvom nahrávky,
  • číslom kategórie,
  • menom súťažiaceho.

Ku každej nahrávke musí byť elektronicky vyplnený sprievodný list. Usporiadatelia súťaže si vymedzujú právo súťažiace zvukové záznamy prekopírovať, vysielať alebo inak použiť bez nároku autora na honorár.

Nahrávky zasielajte mailom, poštou alebo osobne na adresu:

Trnavské osvetové stredisko
Bratislavská 27,
917 02 TRNAVA

alebo e-mailom na szegenyova.emilia@zupa-tt.sk.

Súbory na stiahnutie:
Sprievodný list k súťaži AUDIO 2014 [38.9 KB, application/msword]

Audop 2014 - plagát