Súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2014

Trnavské osvetové stredisko organizuje XVIII. ročník krajskej súťaže amatérskych filmov a videotvorby CINEAMA 2014. Do súťaže sa možno prihlásiť do piatka 14. marca 2014.

Súťaž sa bude konať v stredu 2. apríla 2014 v priestoroch OC CINEMAX na ulici F. Urbánka 11 v Trnave. Súťažné príspevky vyhodnotí porota, ktorú menuje usporiadateľ súťaže CINEAMA 2014.

Súťažiaci sú rozdelení do týchto skupín:

 • I. skupina A – autori do 16 rokov
 • II. skupina B – autori od 16 do 21 rokov
 • III. skupina C – autori nad 21 rokov

I. skupina súťaží v 3 kategóriách: animovaný film, hraný film, reportáž a dokument
II. skupina súťaží v 4 kategóriách: animovaný film, hraný film, reportáž a dokument,
III. skupina súťaží v 8 kategóriách: animovaný film, hraný film, reportáž, dokument, experiment, videoklip, minútový film, zvučka (pre festivaly CINEAMA, UNICA 2014 – Piešťany)

V každej z týchto 3 skupín a v ich kategóriách bude udelená jedna prvá cena najlepšiemu filmu alebo videu. Zaradenie do skupiny a kategórie označujú autori na prihláške a potvrdzujú svojím podpisom. Súťaž je tematicky neobmedzená. Dĺžka súťažných filmov je do 20 minút. V súťaži budú udelené ceny a čestné uznania. Autori zo všetkých skupín môžu súťažiť v kategórii zvučka súťaže CINEAMA, zvučka pre súťaž UNICA – ide o obrazovo-zvukovú zvučku do 30 sekúnd. Každý súťažný príspevok musí byť na samostatnom DVD nosiči a musí mať vyplnenú samostatnú prihlášku.

Technické požiadavky na prihlásené videá:

 1. Formát: DVD len DVD – VIDEO.
 2. Označenie filmov a videí: každá snímka musí byť označená údajmi:
  • názov filmu,
  • dĺžka projekcie,
  • meno a priezvisko,
  • presná adresa,
  • e-mail,
  • vek autora,
  • spôsob ozvučenia (mono, stereo) ,
  • skupina a kategória,
  • rok výroby.
 3. Ocenené filmy budú so súhlasom autora prekopírované pre archív bez nároku autora na honorár. Každé iné využitie snímky bude s autorom konzultované.

Filmy doručte osobne alebo poštou na adresu:

experiment a videoklip
Trnavské osvetové stredisko,
Bratislavská 27, 917 02 Trnava

Súbory na stiahnutie:
Prihláška do súťaže CINEAMA 2014 [35.3 KB, application/msword]