Študijné oddelenie pracuje v online režime

Oznamujeme, že od 25. novembra 2021 prechádza študijné oddelenie do režimu ONLINE.

Študenti môžu kontaktovať študijné oddelenie mailom nepretržite, prípadne telefonicky každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 hod. (033/5565 416, 033/5565 417).