Študentský web Gaudeo.sk na Štúrovom pere druhý

Ani tento rok sme nechýbali na súťaži študentskej novinárskej tvorby Štúrovo pero. Už štvrtýkrát sa do kategórie Elektronické magazíny prihlásil aj náš web Gaudeo.sk

V konkurencii šiestich webových stránok sa študentom podarilo po minuloročnom víťazstve získať druhé miesto. Na tretej priečke sa umiestnil Nový Blesk. Prvé miesto porota v obsadení Filip Struhárik (editor Denník N), Barbora Belovická (politická poradkyňa) a Tomáš Ulej (vedúci vývoja Martinus.sk) neudelila.

Porota pochválila Gaudeo.sk za prehľadný vizuál webu a snahu ísť s trendami v zmysle nových žánrov ako napríklad podcast či kvíz. Na druhej strane však študenti nejdú v témach veľmi do hĺbky a nie sú kritickí, čo bola aj príčina neudelenia prvého miesta.

Redaktorky Gaudea s porotcami. Zľava Filip Struhárik, Marika Štulajterová, Monika Krajčiová, Tomáš Ulej, Zuzana Húleková.

Nakoľko záujem o kategóriu elektronických magazínov ani po štyroch rokoch nenarástol a Štúrovho pera sa tento rok zúčastnilo len šesť webov, porota rozhodla, že v budúcom roku rozšíri konkurenciu. „Prihlásiť sa tak môžu napríklad blogeri či youtuberi alebo online študentské televízie. Kategória sa taktiež premenuje z elektronických magazínov na online žurnalistiku,“ vysvetlil porotca Filip Struhárik. Celé znenie výsledkov si môžete pozrieť tu.

Gaudeo.sk funguje na FMK UCM od roku 2015. Študenti doň môžu prispievať v rámci predmetu kabinetné praktikum (ateliér) onlinovej žurnalistiky.