Študentská súťaž so spoločnosťou Autocomodex Trnava

Spoločnosť Autocomodex Trnava vyhlásila študentskú súťaž o najlepší kreatívny návrh marketingovej komunikačnej stratégie, zameraný na zvýšenie predaja produktu spoločnosti Autocomodex Trnava, spol. s r.o.

Všetky dôležité dátumy a podmienky súťaže nájdete v priloženom dokumente.

Podmienky súťaže - Autocomodex [42.0 KB, application/msword]