Študenti študentom na Dni otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie UCM

TRNAVA 15. 2. 2013 – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok otvorila brány pre každého, koho zaujíma štúdium marketingovej a masmediálnej komunikácie. Podujatie s názvom Deň otvorených dverí sa uskutočnilo 15. februára 2013.

Deň otvorených dverí bol určený pre záujemcov o štúdium, ktorí sa mohli dozvedieť podrobnosti o študijných programoch, o aktivitách fakulty, o médiách, do ktorých sa dá v rámci štúdia zapojiť, o možnostiach štúdia v zahraničí, ako aj o mnohých ďalších spôsoboch realizácie počas štúdia.

Kino OKO zaplnili mladí ľudia – budúci študenti vysokých škôl, ktorí sa prišli pozrieť, čo všetko prináša štúdium na FMK. Podujatie otvorila prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Juliána Laluhová, ktorá predstavila štúdium a ponúkla všeobecné informácie o štúdiu. Po úvode sa slova zhostili samotní študenti FMK, ktorí postupne predstavili časopis Attelier, rádio Aetter, televíziu FMK TV a HD štúdio, ktoré je k dispozícii pre všetkých študentov, fotoaleriér a výstupy študentov, ich práce a výstavy v galériách, študentskú ročenku s názvom Muuza, úspešných absolventov FMK a ich pôsobenie a úspechy doma i v zahraničí. Ďalšie boli predstavené kabinety, ktoré podporujú kreatívnu činnosť študentov a ponúkajú im ďalšie možnosti zapojenia sa do chodu a činnosti fakulty, do príprav a organizácie rôznych podujatí. Študenti majú možnosť zapojiť sa do organizácie a prípravy plesu, beánií alebo rôznych športových aj kultúrnych udalostí, ktoré fakulta každoročne organizuje.

Celú udalosť fakulta zorganizovala zaujímavou a záživnou formou „študenti študentom“. Popri hlavných informáciách od študentov sa na plátne premietali prezentácie s detailmi výroby časopisu, relácií do rádia i televízie a s ďalšími zábermi, ktoré uchádzačom mohli lepšie priblížiť, ako to na FMK funguje. Okrem informácií sa uchádzači mohli vyplnením dotazníka zapojiť aj do súťaže o knihu Masmediálne štúdiá v kocke. Naprázdno však neobišiel niekto, každý záujemca o štúdium odchádzal z Kina OKO s taštičkou FMK, v ktorej sa ukrývali malé darčeky, informácie o štúdiu, časopis Atteliér a prihláška ku štúdiu. „Celé to bolo zaujímavo spravené, som rada, že som prišla. Určite mi to pomohlo sa rozhodnúť, a teraz som si na sto percent istá, že si prihlášku na FMK podám,“ vyjadrila sa študentka pri odchode z Kina OKO.

O tom, že akcia vyšla nad očakávania svedčí aj fakt, že celú prezentáciu štúdia bolo potrebné spraviť v dvoch kolách, pretože prišlo toľko uchádzačov, že kapacita Kina OKO nestačila pre všetkých naraz. „Sme veľmi spokojní, ako to celé dopadlo, celá udalosť prekročila naše očakávania. Dvakrát sme naplnili Kino OKO, prišlo cca 360 záujemcov, čo nás veľmi teší. Uvidíme, aká bude spätná väzba, ale veríme, že sa im to páčilo. Všetci vyzerali byť spokojní, chcem sa teda všetkým poďakovať za vytvorenie skvelého podujatia,“ povedala na záver prodekanka Juliána Laluhová.

 

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk