Študenti riešili problémy zeleného marketingu i hip-hopu

TRNAVA, 30.03.2015 – Dvadsiatka študentov si svoje prvotné vedecko-výskumné poznatky konfrontovala s odbornou komisiou na fakultnom kole študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencii na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave.

Cieľom podujatia je umožniť študentom získať spätnú väzbu na ich odbornú a vedeckú prácu, zvýšiť ich záujem o aktivity podobného štýlu a zároveň im pomôcť pri prezentácií výsledkov a ich obhajobe.

Na konferenciu sa prihlásilo celkovo dvadsaťdva študentov, ktorí odprezentovali jedenásť prác v dvoch sekciách. V marketingovej sa diskutovalo napríklad o problémoch enviromentálneho marketingu, osobného marketingu absolventa študijného programu marketingová komunikácia. V masmediálnej sekcii hovorili o kompatibilite volebných a mediálnych preferencií, o hip-hopovej subkultúre či vplyve študentských médií na aktivitu a angažovanosť študentov. „Práce mali diferencovanú úroveň, čo je samozrejmé, ale študentky dokázali reagovať na otázky v diskusii a obhájiť svoje projekty,“ skonštatovala členka poroty Jarmila Šalgovičová.

Prvé miesto v marketingovej sekcii získala Štefánia Gojdičová s prácou Zelený marketing, ktorá v práci porovnávala slovenského a amerického spotrebiteľa. V masmediálnej sekcii zvíťazila študentka Lenka Májiková s prácou Vznik kultu filmovej hviezdy na príklade Marilyn Monroe. „Konferencia je pre študentov vynikajúca skúsenosť. Práve tu môžem zistiť na akej úrovni je moja súčasná práca, čo môže značne pomôcť pri odstránení nedostatkov pred obhajobou záverečnej práce na štátnych skúškach,“ vysvetlila účastníčka Michaela Smolková.

Počas konferencie ponúkli organizátori študentom prezentovať svoje výsledky aj v časopise Media Literacy Student Magazine, ktorý pripravuje katedra mediálnej výchovy a slúži na podporu študentskej odbornej činnosti.

 

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa