Študenti FMK UCM v Trnave vystavujú na festivale SATELIT

Fotografie študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave z predmetu Žurnalistická fotografia sú súčasťou výstavy na festivale SATELIT, ktorá sa koná v rámci Mesiaca fotografie 2018.Výstava nesie názov „Gonzo – fotografické denníky“ a zobrazuje intimitu prostredia, identitu prostredia krčiem, vzájomných partnerstiev a priateľstiev mladých ľudí.

Tohtoročný Mesiac fotografie stojí na dvoch tematických okruhoch. Prvý z nich je venovaný 100. výročiu konca 1. svetovej vojny, druhým je prezentácia tela v súčasnej fotografii. Počas celého novembra je otvorených približne 30 fotografických výstav, súčasťou ktorých sú aj sprievodné podujatia. Jedným z nich je festival SATELIT, na ktorom prezentujú svoje práce z predmetu Žurnalistická fotografia študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

„Témy predmetu Žurnalistická fotografia predstavujú pre študentov skôr protiklady k efektnosti a klišé. Akcentujú autentické zvnútornenie a uvažovanie o kontextoch a obrazových vzťahoch,“ hovorí Jozef Sedlák, vedúci Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM v Trnave.

Študenti svoje práce vytvorili na tému denníka subkultúr formou „gonzo“ žurnalistiky, ktorá interpretuje uvoľnenejším, expresívnejším a imaginatívnejším spôsobom intimitu prostredia, vzájomných partnerstiev a priateľstiev mladých ľudí. Vizuálne denníky študentov reagujú okrem identity a intimity vzťahu aj na globálnejšie témy subkultúr, násilia, popkultúry, života celebrít, osobných problémov či významu práce pre druhých.

„Vo viacerých prípadoch ide o konceptuálnejšie poňatie dokumentu so sociologickými znakmi. Diela realizované na predmete žurnalistická fotografia tak sprístupňujú uvažovanie a svet mladého človeka – študenta, ktorý je schopný vizuálne formulovať svoje myšlienky a nápady,“ dopĺňa Jozef Sedlák.

Výstava prebieha do konca novembra v priestoroch Stupavar Beer Pub v Bratislave.