Stretnutie kabinetu telovýchovy a športu (15.10)

Prvé spoločné stretnutie kabinetu telovýchovy a športu bude v pondelok 15.10.2018 o 19:00 v Kine OKO. Účasť všetkých členov je povinná.