Úvodné stretnutie Kabinetu marketingu (8. 10.)

Stretnutie Kabinetu marketingu sa uskutoční online cez MS Teams na tomto odkaze. Prosíme študentov, ako aj ostatných členov kabinetu, aby sa pridali do teamsu kabinetu. 

Dátum stretnutia: 8. október 2021
Čas: 14:00 hod.