Stretnutie k zadaniam diplomových prác – doc. Čábyová

Študenti, ktorým diplomovú prácu vedie doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof., budú mať prvé stretnutie dňa 30.septembra 2019 o 14.00 hod. v zasadačke dekanky. Svoju účasť potvrďte mailom na ludmila.cabyova@ucm.sk