Koordinačné stretnutie Erasmus+ 2021/2022

Koordinačné stretnutie študentov a náhradníkov, ktorí majú v akademickom roku 2021/2022 absolvovať Erasmus+ mobilitu, sa uskutoční v stredu 24. 3. 2021 o 17.00 hod.

Cieľom stretnutia je informovať o realizácii pobytu a administratívnych záležitostiach.

Predpokladaná dĺžka stretnutia: 1 hodina.
Link (konzultačné hodiny doc. Višňovského): https://meet.google.com/hay-bzkf-pkk