Stretnutie bakalárov a diplomantov – doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. (11.10)

Prvé stretnutie bakalárov a diplomantov, ktorých vedúci záverečnej práce je doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. sa uskutoční vo štvrtok 11.10.2018 o 12.00 h na dekanáte FMK.