Stretnutie bakalárov a diplomantov – Ing. Ivana Ščasnovičová, PhD. (11.10)

Prvé stretnutie bakalárov a diplomantov, ktorých vedúca záverečnej práce je Ing. Ivana Ščasnovičová, PhD. sa uskutoční vo štvrtok 11.10.2018 o 12.00 h na dekanáte FMK.