Stretnutie bakalárov a diplomantov – Mgr. Anna Hurajová, PhD.

Študenti, ktorí majú zapísané témy bakalárskych a diplomových prác u Mgr. Anny Hurajovej, PhD., urýchlene napíšte na email anna.hurajová@ucm.sk z dôvodu konzultácií týkajúcich sa zadaní BP a DP.