Stretnutie bakalárov a diplomantov – Dr. Bezáková (9.10.)

Prvé stretnutie bakalárov a diplomantov Ing. Zuzany Bezákovej, PhD. k zadaniam záverečných prác sa uskutoční dňa 9. októbra 2018 o 10.00 hod. v JAME – konzultačná miestnosť JC 37.