Stáž v oblasti internej a externej komunikácie

Spoločnosť GETRAG ponúka platenú stáž v oblasti internej a externej komunikácie, spoluprácu pri príprave firemných periodík, príprave obsahu, písaní článkov a ich štylistickej a jazykovej korektúra.

Kto by mal záujem o túto stáž v Košiciach, môže reagovať na ponuku na Profesii.