Informácia pre končiacich študentov: júnové štátne skúšky

Oznamujeme končiacim študentom, ktorí sa prihlásili na štátnu skúšku v júnovom termíne, že štátne skúšky sa budú konať v intervale 21. 6. – 28. 6. 2021 prezenčnou formou.

Presný dátum zaradenia na štátne skúšky a čas nájdu študenti v AIS.