AKTUALIZOVANÉ: Informácia pre končiacich študentov prihlásených na štátnu skúšku – jún 2021

  • Oznamujeme študentom prihláseným na štátnu skúšku v júnovom termíne, že štátne skúšky sa budú konať prezenčnou formou.
  • Dátum a čas („časenku“) zaradenia na štátne skúšky má študent zaevidovaný v AIS.
  • Štátne skúšky budú prebiehať v priestoroch FMK – JAMA (V Jame 3, Trnava).
  • Na štátnu skúšku si študent prinesie svoju záverečnú prácu (BP/DP) v dvoch exemplároch (študenti, ktorí už majú obhajobu záverečnej práce úspešne absolvovanú, prácu nenosia). 
  • Posudky a protokoly kontroly originality budú mať členovia komisií k dispozícii v elektronickej podobe.
  • Rovnako (resp. pre istotu) si študent na USB kľúči prinesie PPT obhajoby svojej BP/DP, ktorú nahrá do PC na to určenom v miestnosti pre štátne skúšky a bude ju prezentovať pred komisiou.
  • Obhajoba má mať náležitosti, ktoré nájdete po kliknutí na tento odkaz (záložka „Obhajoba ZP“).
  • Čas štátnej skúšky uvedený v AIS je orientačný, a preto prosíme, aby sa študent dostavil do budovy FMK v JAMA min. 15 minút pred časom, na ktorý je prihlásený v AIS.
  • Pripomíname študentom, že musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.