Staň sa študentským expertom a expertkou na kvalitu vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl v spolupráci s  Európskou študentskou úniou (ESU), Maďarskou študentskou úniou (HÖOK) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA) pozýva všetkých študentov a študentky na sériu troch školení o kvalite a jej zabezpečovaní na vysokých školách.

V roku 2018 bol na Slovensku prijatý nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl, ktorý umožňuje väčšiu participáciu študentov, vďaka čomu vznikol projekt, ktorý umožní 40 slovenským študentom stáť pri zrode zmeny v kvalite vysokoškolského vzdelania na Slovensku.

Prvé školenie sa uskutoční v Bratislave, v dňoch 12 – 14. decembra 2019. Náklady na ubytovanie, stravu a školenie ti budú hradené. Druhé školenie bude na jar 2020 v Budapešti a záverečné, tretie školenie sa odohrá na jeseň 2020 znova na Slovensku. Viac informácii o týchto školeniach oznámime postupne.

Do výzvy sa môže prihlásiť každý študent slovenskej vysokej školy, ktorý má záujem sa vzdelávať a podieľať na procesoch zabezpečovania kvality. Výhodou je znalosť angličtiny, predošlé skúsenosti alebo znalosti v oblasti zabezpečovania kvality. Cieľom je zasiahnuť čo najširšie spektrum študentov, rôznych škôl, odborov, programov a stupňov, preto budú tieto parametre zohľadnené pri výbere účastníkov.

Prihlasovať sa je možné do 20.11.2019, 22:00. Výsledky výberu budú oznámené úspešným uchádzačom aj s informáciami o školeniach 22.11.2019. Uchádzači sa môžu prihlásiť pomocou formulára v odkaze. Pre potreby projektu, bude s účastníkmi podpísaná dobrovoľnícka zmluva, ktorej súčasťou budú podmienky na preplácanie vašich nákladov počas školení.

Cieľom projektu Quality Assurance Student Experts je vytvorenie študentských kapacít na tvorbu a posúdenie systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl v spolupráci s európskymi partnermi. Chceme taktiež zvyšovať povedomie o kvalite a o systéme akreditácie vysokých škôl, hlavne z pohľadu študenta, ako jedného z kľúčových aktérov týchto procesov, aby sa pohľad študentov pretavil do priorít našich vysokých škôl. Budeme zbierať a vyzdvihovaťpozitívne príklady z praxe na Slovensku a zo zahraničia, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia pre vysoké školy.