Oznam pre študentov – januárové štátne skúšky

Oznamujeme študentom (študenti v predĺženej dĺžke štúdia či končiaci študenti magisterského štúdia v externej forme), ktorí sa plánujú zúčastniť na termíne štátnej skúšky v januári 2023, že informácie o postupe odovzdávania prác a prihlasovania sa na štátne skúšky sa nachádzajú na SharePointe FMK (časť „Štátne skúšky“ alebo „Záverečné práce“).