Oznam o postupe odovzdávania prihlášok a záverečných prác pre termín štátnych skúšok v januári 2022

Končiacim študentom Mgr. stupňa štúdia v externej forme štúdia, ktorí spĺňajú podmienky účasti na štátnej skúške, a študentom v predĺženej dĺžke štúdia, ktorí sa rozhodnú prihlásiť na termín ŠS v januári 2022 oznamujeme, že boli aktualizované informácie o postupe odovzdávania záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku pre termín štátnej skúšky v januári 2022.

Nájdete ich v časti Štúdium → Záverečné práce, v poslednej záložke SŠ január 2022.