Spoznajte kandidátov do volieb Študentskej rady vysokých škôl

Zverejňujeme mená kandidátov do volieb do ŠRVŠ za UCM, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h.

Voliť môžu študenti v budovách univerzity v Trnave, Piešťanoch a Špačinčiach.

Kandidáti:

Cintula, Igor (Filozofická fakulta UCM)
Lednický, Zdenko (Filozofická fakulta UCM)
Paška, Samuel (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)
Trepáč, Martin (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)

Ďalšie a doplňujúce informácie budú zverejnené v najbližších dňoch.