Spúšťame súťaž o vytvorenie nového webu FMK

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vypisuje verejnú súťaž o vytvorenie nového fakultného webu.

O jeho dodávateľovi bude rozhodovať 6-členná výberová komisia zložená zo štyroch expertov z oblasti IT a digitálneho marketingu a z dvoch zástupcov fakulty. Doručené ponuky budú hodnotiť na základe štyroch kritérií:

  • technické riešenie
  • použiteľnosť
  • dizajn
  • cena

Uzávierka ponúk je 13. marca o 10.00.

Súťaž bude prebiehať podľa metodiky o.z. Slovensko.digital, ktorá sa prvýkrát uplatnila pri výberových konaniach na webové stránky Slovenského národného divadla (2016) a mesta Trenčín (2017). „Spôsob, akým bol vyberaný dodávateľ nového webu SND, nás veľmi oslovil. Je transparentný a berie do úvahy aj iné faktory ako je cena,“ komentuje rozhodnutie Peter Murár, koordinátor pracovnej skupiny, ktorá pripravovala podklady pre súťaž.

Kľúčovou požiadavkou na novú webovú stránku je aplikovanie princípu mobile-first. Ide o princíp, kedy sú dizajn i ovládanie webovej stránky navrhnuté s dôrazom na komfort používania v mobilných zariadeniach, pričom mobilná verzia je funkčne i dizajnovo minimálne rovnocenná desktopovej. „Primárna orientácia na mobily je pre nás nutnosťou. Za posledné tri roky sa počet návštev z mobilov strojnásobil. Takmer každý druhý návštevník (45 %) si pozerá web FMK z mobilu a predpokladáme, že to ešte bude rásť. Pre študentov a maturantov sú mobily dôležitejšie ako notebooky,“ uzatvára Murár.

Propozície k súťaži a podklady pre vypracovanie cenových ponúk.

Sociálne siete: 

Facebook
Instagram: fmk_ucm
YouTube