Spúšťame Staffino

Výsledky nedávno uskutočnenej ankety Top pedagóg FMK 2015 ukázali, že možnosť vyjadriť sa k štúdiu je pre vás dôležitá. Preto od letného semestra 2015/2016 bude naša fakulta  používať aplikáciu Staffino. Aké sú zámery a čomu prispeje získavanie spätnej väzby od vás? Čítajte ďalej. 

Pozitívna reakcia študentov dokáže pedagógov motivovať a nadchnúť k ďalším výkonom. „Viacerí kolegovia konštatujú, že pochvala od študenta im dáva pocit, že ich práca má zmysel a je pre nich tou najhodnotnejšou odmenou“, konštatuje dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Dana Petranová.

Preto sa vedenie FMK UCM rozhodlo, že ohlasy na vyučovací proces bude zbierať pravidelne a priebežne sa bude podnetmi zaoberať. Staffino umožňuje 2 typy reakcií – pochváliť a poradiť.

Prečo práve Staffino?

Vysoké školy a univerzity sú podľa zákona povinné zisťovať spokojnosť s pedagógmi a vyučovaním. Spomínate si na tie dotazníky na konci akademického roka? Práve preto ich vypĺňate. Vďaka aplikácii môžete ohodnotiť kvalitu štúdia, prednášky pedagógov i prácu iných zamestnancov, napr. na študijnom oddelení, dekanáte alebo v knižnici, prostredníctvom smartfónu alebo počítača.

Ukážky aplikácie Staffino

Ukážky aplikácie Staffino

Ako to funguje?

Stiahnite si mobilnú aplikáciu alebo priamo cez odkaz staffino.com/fmk pochváľte, čo/kto sa vám páči alebo pridajte svoje postrehy. Pozitívnym vyjadrením môžete vyučujúcich ešte viac motivovať a opodstatnenými pripomienkami napraviť nedostatky. „Držíme sa hesla: Chváliť treba pred všetkými, haniť medzi štyrmi očami“, pokračuje dekanka. Hodnotí sa neanonymne, stačí sa prihlásiť so svojimi údajmi z Facebooku alebo Google+.

Pripomienky, návrhy a prípadné kritické názory budú chodiť priamo dekanke Petranovej: „Študenti sa môžu spoľahnúť, že nikto ich hodnotenie nezneužije. Naopak, ak bude „sťažnosť“ opodstatnená, budem sa ju so zvyškom vedenia usilovať rýchlo a efektívne vyriešiť,“ hovorí.

Využite aplikáciu a napíšte, čo máte na FMK a jej zamestnancoch radi alebo pridajte nápad, ako štúdium zlepšiť. A ako vyzerá taká reakcia cez Staffino?

Reakcia zakladateľa Staffina a absolventa FMK UCM Tomáša Rosputinského na začiatok spolupráce

Reakcia zakladateľa Staffina a absolventa FMK UCM Tomáša Rosputinského na začiatok spolupráce

V najbližších dňoch pribudnú aj jednotliví pedagógovia a zamestnanci. Ak vás motivovala naša predchádzajúca anketa, môžete hneď poslať odkaz, od pondelka už aj priamo reakcie na prednášky alebo obed v bufete.

Súvisiace články: