Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave – spôsob elektronického hlasovania

Členom študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorí splnili podmienky účasti na elektronickej voľbe do študentskej časti AS UCM v Trnave, oznamujeme, že elektronické hlasovanie bude spustené 7. apríla 2021 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Spôsob elektronického hlasovania

Na elektronickej voľbe sa evidovaní členovia študentskej časti, ktorí splnili podmienky účasti elektronickej voľby, zúčastnia prostredníctvom školského „ucm“ emailu.

Emailová adresa je priezvisko#@ucm.sk, kde # je nejaké číslo (konkrétny tvar e-mailovej adresy sa nachádza v osobných údajoch v AIS).

Heslo je rodné číslo bez lomky.

Upozornenie – email je uvedený v tvare napr. lackovic1@ucm.sk, ale prihlasovacie meno je v tvare IDO@ucm.sk (2XXXX12@ucm.sk).

IDO = AiS2 ID.

Na tento email bude evidovaným členom študentskej časti doručený hlasovací formulár – link, prostredníctvom ktorého budú môcť hlasovať.

Zároveň môžu vďaka týmto prihlasovacím údajom využívať aj Office balík zadarmo.

Prihlásenie je možné si vyskúšať na: outlook.office.com