Špecialisti z praxe študentom priblížia svoje know-how

TRNAVA, 04. 11. 2016 – Zistiť, ako sa zašívať na sociálnych sieťach a súčasne zarábať peniaze, o reklame a jej aktuálnych trendoch, ako získať miesto bez praxe, o fungovaní známych reklamných agentúr a realizácii úspešných kampaní, to všetko je prichystané počas Týždňa vedy a techniky. Podujatie každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM).  Aktuálny ročník sa uskutoční od 7. do 11. novembra 2016.

Týždeň vedy a techniky prináša na pôdu fakulty množstvo inšpiratívnych a užitočných prednášok so zaujímavými odborníkmi z praxe. Témy prednášok pokrývajú všetky študijné programy fakulty: „Budeme mať rekordných tridsať prednášok týkajúcich sa marketingu, médií, digitálnych hier, mediálnej výchovy, ale aj inovácií a motivácie,” približuje Vladimíra Jurišová, koordinátorka podujatia.

Medzi pozvanými hosťami sú zástupcovia reklamných agentúr, stratégovia, copywriteri, dizajnéri, marketingoví manažéri, social media špecialisti, ale aj zástupcovia na strane klienta, ľudia z médií a iných inštitúcií.

Účastníci podujatia Týždňa vedy a techniky majú možnosť dozvedieť sa niečo viac o práci social media manažéra, milovníci hier sa môžu tešiť na prednášku o digitálnych hrách. Ako úspešne budovať PR v neziskovom sektore, poradí šéfredaktor Peter Krajčovič. Akými premenami prešla súčasná reklama študentom, prezradí strategický riaditeľ reklamnej agentúry Pavol Minár. Viac o kreatívnom priemysle a o tom, ako si v ňom nájsť svoje miesto, povie ilustrátorka Tina Minorová. Ako vytvoriť pútavú prezentáciu, ktorá zaujme, ukáže stratég Martin Woska. O vzniku a úspechu Fofoly porozpráva social media špecialista Martin Rajec. Pripravených je ešte mnoho ďalších významných hostí so svojimi inšpiratívnymi prednáškami.

Podujatie Týždeň vedy a techniky organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a Centrom vedecko-technických informácií SR.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk