Smolenický zámok ovládne na dva dni reality show

Trnava, 9.4.2015 – Už po desiatykrát sa v priestoroch Smolenického zámku stretnú zástupcovia akademickej obce, mediálni teoretici i pracovníci médií na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá. V dňoch od 14. do 15. apríla 2015 sa rozprávkový zámok v duchu diskusií premení na reality show. Hlavnou témou konferencie, ktorú každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave, totiž bude Mediálna farma – Totemy a Tabu.

„Dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre ústrednú myšlienku je fakt, že na mediálnej scéne prebieha proces transformácie serióznej mienkotvornej tlače na bulvárne populistické formáty, ktoré mierou nevkusu reprezentuje televízna reality šou FARMA. Napriek tomu by mali aj v rámci tejto premeny jestvovať nejaké hranice vkusu a morálky, tak ako ich formulujú psychoanalytici a behavioristi pri skúmaní totemov a tabu tradičných kultúr,“ priblížila zámer organizátorov dekanka fakulty Dana Petranová.

Okrem piatich rokovacích sekcií, kde sa účastníci vo svojich príspevkoch zamerajú na problematiku mediálneho umenia, žánrov, právneho rámca médií, mediálnej gramotnosti či hrám marketingových a mediálnych oligarchov, pripravili organizátori pre prítomných panelovú diskusiu na tému Človek v zrkadle mediálnej kreativity. Mediálne zrkadlenie spolu s teoretikmi Alexandrom Plencnerom a Zorou Hudíkovou zhodnotia aj Adela Banášová a Daniel Dangl.

Súčasťou programu bude aj udeľovanie viacerých ocenení. Zástupcovia Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti IMEC, ktoré pôsobí pri fakulte prvý raz odovzdajú ocenenie štyrom učiteľom – víťazom súťaže Príklady dobre praxe vo vyučovaní mediálnej výchovy na základných a stredných školách. „Boli sme milo prekvapení, že hoci je na Slovensku vyučovanie mediálnej výchovy stále podceňované a nedostatočné, máme niekoľko učiteľov, ktorí sa nedajú odradiť a zanietene sa venujú aktivitám rozvíjajúcim mediálnu gramotnosť žiakov. Rozhodovanie bolo naozaj náročné, aj preto sme udelili až dve tretie miesta,”  zhodnotila Viera Kačinová, členka odbornej komisie. Ďalšie ocenenie, Granátové jablko Mariána Matyáša, dekanka každoročne udeľuje študentom, ktorí výrazne prispeli k rozvoju fakulty alebo vykonali významný mediálny čin.

Medzi najvýznamnejších hostí mediálnej konferencie patrí jordánsky profesor aplikovanej sociológie Diab Al-Badayneh, ktorý sa zaoberá závažnými problémami súčasnej spoločnosti, akými sú – chudoba, zločinnosť, terorizmus či problémy v oblasti vzdelávania mládeže v podmienkach Jordánska. Spolu so svojim tímom vypracoval rámcový dokument zameraný na ochranu rodiny a prevenciu pred násilím na ženách a v rodinách. Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda mu v Smoleniciach na slávnostnom zasadnutí udelí čestný doktorát.

Organizátori tiež prítomným predstavia nové číslo kreatívneho almanachu MUUZA i vedeckého časopisu Communication Today, ktoré vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie. „Od roku 2015 prechádzame v plnej miere na angličtinu, čo nás posúva na inú kvalitatívnu úroveň, pretože angličtina je jazykom vedy. Už tretí rok je časopis dostupný na stiahnutie v obchode s mobilnými aplikáciami pre Apple, momentálne sa nám podarilo nasadiť našu aplikáciu už aj pre Android. Chceme, aby kvalitné štúdie, ktoré poskytujeme, boli stále dostupnejšie aj pre študentov,“ zhodnotil novinky Martin Solík, šéfredaktor časopisu Communication Today – jediným vedeckým časopisom v strednej Európe, ktorý vychádza aj v takejto digitálnej podobe.

Podrobný program konferencie Megatrendy a médiá 2015 s presným časovým harmonogramom posielame v samostatnej prílohe.

 

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa