Smolenická konferencia priblíži tematiku inovácií i uplatnenia absolventov v praxi

Trnava, 30. 10. 2014 – „Explózia“ inovácií, tak znie hlavná téma jedenástej medzinárodnej konferencie Marketing Identity, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na Smolenickom zámku si vymenia 4. a 5. novembra svoje poznatky vedeckí pracovníci a teoretici z oblasti marketingu s odborníkmi z praxe. Pozvanie prijal aj profesor a bývalý holandský minister školstva Jozef M. M. Ritzen.

Ústrednú tému podujatia rozdelili organizátori do šiestich sekcií. Jednotliví účastníci sa vo svojich príspevkoch zamerajú na inovácie v digitálnom prostredí, v oblasti marketingu, médií, vo vysokoškolskom vzdelávaní či ochrane spotrebiteľa. „V súčasnosti naša fakulta pracuje na viacerých projektoch, ktoré riešia inovácie v praxi a vo vzdelávaní. Chceme prezentovať výsledky našich výskumov a otvoriť k tejto téme odbornú diskusiu,“ zdôvodnila výber témy dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie.

Organizátori aj tento rok očakávajú viac ako 150 účastníkov z domácich univerzít i profesionálov z marketingovej oblasti, ale aj hostí z Českej republiky, Veľkej Británie, Francúzska, Poľska, Ruska a iných krajín. Do panelovej diskusie, na tému Čo očakáva prax od absolventov marketingovej komunikácie?, prijali pozvanie kreatívny riaditeľ Respectapp Róbert Slovák, strategický riaditeľ Istropolitana Ogilvy Pavol Minár, riaditeľ 2create Martin Porada, kreatívny vedúci This is Locco Juraj Kováč a zástupkyňa pracovného portálu Profesia Ivana Molnárová. Akademickú obec zastúpi vedúci Katedry umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave docent Slavomír Magál. Úlohy moderátora sa zhostí Ivan Valach, projektový manažér firmy Maxman Consultants.

Súčasťou programu bude vyhlásenie výsledkov druhého ročníka súťaže Granátt, ktorej hlavným cieľom je oceniť projekty Spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií. „Základné, stredné aj vysoké školy robia mnohé aktivity, ktoré robia túto spoločnosť lepšou, krajšou, zdravšou. Naším cieľom je o týchto projektoch informovať a oceniť ich tvorcov, aby mali chuť a motiváciu robiť tieto prospešné aktivity naďalej,“ – zhodnotila dekanka, Dana Petranová.

Čestnému hosťovi konferencie, holandskému politikovi a profesorovi Jozefovi M. M. Ritzenovi, udelí Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave čestný titul doctor honoris causa. Ritzen pred vstupom do politiky vyučoval ekonómiu okrem domácich univerzít aj na svetovo uznávaných univerzitách, napr. kalifornskej Berkeley alebo Univerzite vo Wisconsine. Ako minister školstva zaviedol Prestatiebeurs, novú formu financovania štúdia a reformoval časti holandského vzdelávacieho systému.

Informáciu poskytli:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet PR FMK UCM v Trnave
press.fmk@ucm.sk

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
Kabinet PR FMK UCM v Trnave
Organizátorka konferencie Marketing Identity
katarina.durkova@gmail.com

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa