Smolenická konferencia odkrývala tabu médií

Trnava, 16.4.2015 – O otázkach, emócií, bulváru, žurnalistickej etike či mediálnych hrách oligarchov diskutovalo počas medzinárodnej vedeckej konferencie Megatredy a Médiá v Smoleniciach takmer dvesto účastníkov zo Slovenska a zahraničia. Podujatie organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ústredná téma jubilejného desiateho ročníka znela Mediálna farma – totemy a tabu.

„Totem je symbol, ktorý poukazuje na skrytú moc médií. Tabu v sebe zahŕňa veci, o ktorých sa na verejnosti nehovorí, napríklad selekcia medializovaných tém, podsúvanie „pravdy“, právne rámce médií, záujmy mocenských skupín a vlastníkov médií, atď. Účelom tejto konferencie je to tabu poodhaliť, porozumieť mu, hovoriť o problémoch v mediálnej spoločnosti, analyzovať ich a dospieť k užitočným záverom,“ vysvetlila zámer organizátorov prodekanka fakulty a členka vedeckého výboru Hana Pravdová.
Ako odolávať vplyvu médií poukázal v úvodnej prednáške podujatia rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Matúš. ,,Očakávať od médií, že vám budú hovoriť pravdu je také naivné, ako očakávať od bankového úradníka, že vám povie niečo objektívne o spravodlivom nastavení daňového systému. Treba používať zdravý rozum a vždy sa pýtať: komu táto informácia vyhovuje?”

Jedným z najvýznamnejších hostí medzinárodného vedeckého podujatia bol jordánsky profesor aplikovanej sociológie Diab Mousa Al-Badayneh, ktorý sa zaoberá závažnými problémami súčasnej spoločnosti, akými sú – chudoba, zločinnosť, terorizmus či problémy v oblasti vzdelávania mládeže v podmienkach Jordánska. V Smoleniciach vystúpil s prednáškou Radikalizácia mládeže vo veku digitalizácie. Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda mu na slávnostnom zasadnutí udelila čestný doktorát.

Okrem prezentovania príspevkov bola súčasťou programu aj panelová diskusia na tému Človek v zrkadle mediálnej kreativity. „Bojovať proti nevkusu môžme len tak, že sa nestaneme jeho súčasťou,“ uviedol jeden z hlavných diskutujúcich moderátor Martin Nikodým. Okrem neho sa panelu zúčastnili mediálni teoretici Zora Hudíková a Alexander Plencner. Svet mediálnej produkcie zastupoval, spolu Nikodýmom, režisér a scenárista Daniel Dangl. Plencner poukázal na to, že otázka vkusu a nevkusu sa nedá nariadiť nejakou inštitúciou, jej úlohou by malo byť skôr vzdelávanie k mediálnej gramotnosti. „Mediálne gramotný človek, teda informovaný užívateľ médií vie ako sa zábavné relácie vyrábajú, pozná zdroje kvalitnej zábavy, má svoju vlastnú predstavu o tom, čo potrebuje a nebude len reagovať na ponuku, ktorá k nemu prichádza, pretože nič lepšie nepozná,“ vysvetlil Alexander Plencner.

Zástupcovia fakulty počas konferencie odovzdali niekoľko vyznamenaní. Granátovým jablkom Mariána Matyáša ocenili doktorandku Slávku Mazákovú a novinárku, absolventku fakulty Viktóriu Mirvajovú. „Verím, že budem aj vo svojej práci dobrým zrnkom jablka reprezentujúcim fakultu, tak ako by si to prial zosnulý prodekan Marián Matyáš,“ vyjadrila poďakovanie Mirvajová.  Ocenenie Briliantt i finančnú odmenu získali tri základné, stredné a vysoké školy za inovačné projekty. Súťaž organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie práve na podporu inovácií vo vzdelávacích inštitúciách. Prvé miesto v kategórii základné školy získala Špeciálna ZŠ Hnúšťa za projekt Prekonajme spolu neviditeľnú bariéru – bariéru mlčanlivosti, v kategórii stredné školy zvíťazilo Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene s projektom Študentskej televízie a z vysokých škôl bol najlepšou inováciou Sokratov inštitút z Technickej univerzity vo Zvolene. Zástupcovia Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti IMEC, ktoré pri Fakulte masmediálnej komunikácie pôsobí, tiež udeľovali ocenenia pedagógom základných a stredných škôl, za príklady dobre praxe vo vyučovaní mediálnej výchovy. 

„Som rada, že sa nám spolu s organizačným tímom opäť podarilo zorganizovať kvalitné vedecké podujatie, na ktorom panovala príjemná rodinná atmosféra. Príprava bola náročná. Pár týždňov si oddýchneme, potom sa s chuťou pustíme do prípravy ďalšieho ročníka,“ zhodnotila dekanka fakulty Dana Petranová.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakulta vznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa