Ponuka stáže: styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020.

Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť medzinárodných vzťahov, vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci.

Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od januára 2020.

Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk je:

  • 1. november 2019: (prvý polrok 2020)
  • 1. máj 2019: (druhý polrok 2020)>

Podmienky:

  • študent II. stupňa VŠ / absolvent
  • zaslanie životopisu a motivačného listu v anglickom aj slovenskom jazyku
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • komunikatívnosť
  • záujem o európske politiky v oblasti výskumu a inovácií

Stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli je bezplatná. V prípade záujmu je však možné požiadať o finančnú podporu z Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+, resp. z iných programov na podporu mobilít. Viac informácií o stáži nájdete na stránke SLORD.sk.