Skrátenie úradných hodín na sekretariáte (23.10.)

Dňa 23. októbra 2019 bude sekretariát katedier v Jame po 12.40 hod. zatvorený.