Skill Drill – Naučme sa tvoriť hry

Trnava, 25.10. 2016 – 13. novembra 2016 sa v sídle firmy Pixel Federation v Bratislave uskutoční prvý zo série ôsmich workshopov Školy vývoja hier Skill Drill, ktorý bol vytvorený v snahe vyriešiť problémovú situáciu herného priemyslu na Slovensku.

V prvom skúšobnom ročníku sa organizátori zamerajú na začiatočníkov a pokúsia sa rozšíriť teoretické vedomosti potrebné pre vývoj hier. Praktické zručnosti si účastníci vytvoria alebo zdokonalia priamo počas kurzu. Každý z týchto workshopov vzdeláva 20 účastníkov, ktorí sú vybraní na základe vyplnenej prihlášky. Program podporuje medzi zúčastnenými spoluprácu a zdieľanie vedomostí a zručností. Workshopy budú trvať celý deň a budú sa konať raz za mesiac. Séria bude prebiehať od novembra 2016 do júna 2017 a bude ukončená štvortýždňovou letnou školou tvorby hier, ktorá bude trvať počas celého júla 2017.

Hlavnými organizátormi projektu sú Edufactory by Pixel Federation a Slovenské centrum dizajnu. Na projekte s nimi spolupracuje viacero slovenských vysokých a stredných škôl. Medzi ne patrí aj Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM). Je to skvelá príležitosť nielen pre študentov študijného programu teória digitálnych hier, ktorý FMK ponúka ako jediná v strednej Európe, ale aj pre ostatných nadšencov počítačových hier. Študenti tak môžu využiť ďalšiu z mnohých príležitostí, ktorú im FMK UCM ponúka pre rozvoj poznatkov a získanie praxe.

Uzávierka prihlasovania na prvý workshop, ktorý nesie názov Umenie herného dizajnu, je 31.10.2016. 20 vybraných účastníkov sa prvýkrát stretne 13. novembra 2016.

Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke projektu: www.skill-drill.com.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk