Prednáška o franchisingu – aktuálne trendy a spôsoby realizácie

Pozývame vás na prednášku o franchisingu s prezidentom Slovenskej franchisingovej organizácie (SFA) Jozefom Šétaffym o aktuálych trendoch a konkrétnych spôsoboch realizácie franchisingových konceptov na Slovensku. Prednáška sa uskutoční v pondelok 20. apríla 2015 v miestnosti JD 11 v JAME o 13.00 hod. Obsahom prednášky bude aj porovnanie výhod a nevýhod pri kúpe franchisingovej licencie, tiež tvorby, … Viac →

Prednáška s Mariánom Leškom

Pozývame vás na prednášku so slovenským žurnalistom a publicistom Mariánom Leškom, ktorá sa uskutoční v stredu 29. apríla 2015 o 11.10 hod. v Kine OKO v Trnave ako súčasť otvorenej hodiny mediálnej produkcie.  Témou prednášky bude zákulisie novinárskej tvorby a všetko dôležité, čo sa okolo nás deje.

Fotografická a grafická súťaž

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2015, ktorý sa uskutoční v termíne od 9. – 15. novembra 2015, sa rozhodli oganizátori vyhlásiť súťaž, ktorá má dve kategórie: fotografická súťaž na tému: “Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku.“ grafická súťaž na tému: „Symboly vedy a techniky.“ Do súťaže sa môžu … Viac →

Oznam pre všetkých končiacich študentov (Mgr2, Bc3)

Prosíme všetkých končiacich študentov v akademickom roku 2014/2015, aby si skontrolovali v AISe nahraté údaje týkajúce sa diplomovej/bakalárskej práce (téma, vedúci DP/BP, anotácia). Údaje je potrebné skontrolovať a v prípade nezrovnalostí kontaktovať sekretariát katedier ešte pred vložením záverečnej práce do systému. V prípade chybných alebo neúplných údajov obratom kontaktujte sekretariát katedier v Jame: študenti abecedne … Viac →

Presmerovanie výučby Kino OKO – aktualizované

V utorok 14. apríla a v stredu 15. apríla 2015 bude výučba z Kina OKO presmerovaná takto: Utorok: Bc1 MARK – VET II. sa uskutoční v BM 338/Skladová (10.15 – 11.10 hod.)*. Bc3 MARK – teória a prax marketingového výskumu II. sa uskutoční v BM338/Skladová. Streda: Bc3 KOMU – teória a prax mediálneho výskumu II. … Viac →

Dodatočne schválené žiadosti o predčasný Bc. termín štátnic

Zoznam dodatočne schválených žiadostí o predčasný Bc. termín: Božakyová Ďumbalová Gajdošová Harušincová Hvolková Janíková Klaučová Krajčírová Kundra Petheőová Pipíšková Ribánska Francová Andrea Vnuková Miroslava Fučíková Aneta Zoznam neschválených žiadostí o predčasný Bc. termín: Buhunický Sádecká Jurigová – na vlastnú žiadosť vyradená z evidencie

Študentská kvapka krvi UCM

V utorok 21. apríla 2015 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda uskutoční Študentská kvapka krvi. Darovanie bude prebiehať od 8.00 do 10.30 hod v presklenej zasadačke rektora v budove UCM na Nám. J. Herdu 2. Poprvýkrát bude Študentská kvapka krvi spojená s cyklom prednášok na tému darovanie krvi, periférnych kmeňových buniek a kostnej drene. Prednášky s … Viac →