V JAME strašilo

Skupina študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá sa prezentuje pod názvom Event Squad, poňala tohtoročný Halloween kreatívne a zorganizovala podujatie, ktoré vtiahlo celú JAMU do strašidelného sveta.