Rozdelenie študentov na štátne skúšky – 21. január 2015

Štátne skúšky sa budú konať v stredu 21. januára 2015 v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AIS, inak nebudete pripustení k štátnej skúške. Obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác.

XIII. Reprezentačný ples FMK

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pozýva na svoj XIII. reprezentačný ples, ktorý sa bude konať v piatok 6. februára 2015 od 19.00 hod. v priestoroch stravovacieho zariadenia UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Na hostí tradičného plesu FMK UCM čaká zábavný program a občerstvenie.

Veselé Vianoce s FMK

Vedenie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity. sv. Cyrila a Metoda v Trnave želá všetkým študentom, pedagógom, zamestnancom, spolupracovníkom, absolventom i uchádzačom o štúdium na našej fakulte pokojné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2015 veľa osobných i pracovných úspechov. 

Vďaka zumbamaratónu sa vyzbieralo 50 mikulášskych balíčkov

V utorok 2. decembra 2014 sa v priestoroch telocvične v JAME uskutočnil pod záštitou Kabinetu telovýchovy a športu FMK UCM v poradí druhý Mikulášsky zumbamaratón. Vstupenkou na podujatie bol mikulášsky balíček, ktorý organizátori venovali charite. Študenti kabinetu nadviazali na úspešné jarné podujatie, na ktorom vyzbierali vrecia plné hračiek, a venovali ich deťom z detských domovov. Tentoraz bol vstupenkou na … Viac →