Univerzita tretieho veku na FMK

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje FMK UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov. Termín podávania prihlášok je … Viac →