Čo ak sa mi nepodarí absolvovať predmet, ktorý som si zapísal?

Študent musí absolvovať každý predmet, ktorý má zapísaný v AISe a indexe. Pokiaľ si študent zapíše predmet, ktorý následne nenavštevuje a neabsolvuje (napríklad preto, že má dostatok kreditov z iných predmetov), predmet sa mu prenáša do ďalšieho roka, v ktorom ho musí absolvovať. Pokiaľ nie je možné niektorý predmet absolvovať, nakoľko má dostatok kreditov z … Viac →