Ponuka brigády: mobilný asistent/ka mesto Trnava

Slovensko sa pripravuje na sčítanie obyvateľov. Organizuje ho Štatistický úrad SR v spolupráci so samosprávami, začne sa 15. februára a potrvá do 31. marca 2021.

Mesto Trnava hľadá záujemcov, ktorí chcú v dobe sčítania pracovať ako mobilní asistenti. Ich úlohou bude pomáhať obyvateľom s vyplnením elektronického formuláru v ich domácnostiach. Mobilní asistenti dostanú pracovnú zmluvu na dobu určitú (od 1. do 31. marca 2021) s odmenou, ktorú bude tvoriť paušálna zložka vo výške 200 eur a čiastka odvíjajúca sa od počtu navštívených obyvateľov v pridelenom virtuálnom asistenčnom obvode.

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné podmienky: vek minimálne 18 rokov, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ovládanie štátneho jazyka, minimálne úplné stredoškolské vzdelanie (maturita), právna spôsobilosť, bezúhonnosť (čistý register trestov), spoľahlivosť a základná IT zručnosť.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť do 16. decembra 2020 online dotazník. Vybraných uchádzačov budeme v blízkej dobe kontaktovať. Nasledovať bude školenie, aby boli spolupracovníci na úlohu asistenta odborne pripravení.

Viac informácií na tomto linku.