Rozvrhy na letný semester 2020/2021 sú dostupné pre denných aj externých študentov

Výučba v letnom semestri tohto akademického roka bude prebiehať online, teda dištančnou formou.

V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie bude do priestorov fakulty presunutá iba nízko kapacitná výučba, teda semináre, cvičenia resp. praktické predmety. Z toho dôvodu sú v rozvrhu externistov uvedené aj miestnosti.

V priebehu nasledujúcich dní pribudnú aj linky na online výučbu pomocou Google Meet, ktoré budú zaslané jednotlivým ročníkom prostredníctvom koordinátorov a ročníkových mailov. Aj tento semester bude možné prihlasovať sa na prednášky a semináre výhradne cez mail @fmk.

V prípade kolízie hláste zmeny na rozvrhy(at)fmk.sk.

Výučba kabinetov a ateliérov je stanovená individuálne s pedagógom predmetu. Informácie budú zverejnené na webe FMK alebo v rámci komunikačných skupín týchto predmetov.

Rozvrhy sú zverejnené tu:

Rozvrhy