Rozhodnite aj vy o značke Slovenska

Trnava, 19. 11. 2014 – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) a jej katedra marketingovej komunikácie, ponúka možnosť zapojiť sa do verejnej diskusie o brandingu našej krajiny.

Projekt Branding Slovenska realizuje tím pedagógov, doktorandov a študentov z FMK UCM v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). Tím pracuje pod vedením skúsených odborníkov na tému tvorby a riadenia značky. Jeho cieľom je poskytnúť priestor pre moderovanú diskusiu o identite a značke našej krajiny.

„Proces tvorby značky krajiny zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Značka Slovensko vzniká v úzkej spolupráci s ďalšími relevantnými rezortmi a štátnymi agentúrami SACR (Slovenská agentúra pre cestovný ruch) a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu). Partnermi rezortu diplomacie sú tiež odborníci z univerzitného a mimovládneho sektora, zo segmentov grafického dizajnu, PR, reklamy a marketingu, ako aj širšia verejnosť,“ informoval Odbor verejnej diplomacie MZVaEZ SR.

Portál www.brandingslovenska.com umožňuje návštevníkom nahliadnuť do diskusie osobností Slovenska, ale aj profesionálov, ktorí so značkou Slovenska pracujú. Zapojiť sa dá prostredníctvom dotazníka, ktorý je súčasťou webovej stránky. Taktiež je možné pozrieť si videá osobností hovoriacich o danej problematike, vidieť ukážky grafiky alebo dokonca umiestniť na stránku vlastný návrh. Do diskusie prispeli i Simon Anholt, Miroslav Lajčák či Danka Barteková, pripravuje sa tiež príhovor prezidenta SR Andreja Kisku.

Nation Branding (teda tvorba značky krajiny) je už dnes vo svete dôležitou súčasťou zahraničnopolitického pôsobenia krajín. Nejde však len o porovnávanie štátov podľa ich typických symbolov, ale samozrejme aj o uvedomenie si pozície Slovenska medzi krajinami sveta. Touto značkou tak môžeme zvýšiť túto pozíciu, počet turistov, investícií a celkovo tak vylepšiť vnímanie našej krajiny k lepšiemu.

Neváhajte zapojiť sa, pretože aj váš názor môže zavážiť pri tvorbe značky našej krajiny. Výsledky dotazníkov o názoroch ľudí na značku Slovenska budú známe už začiatkom budúceho roka.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

 

Zdroj: Tlačová správa