Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce.

PONDELOK: 22.1.2018

Komisia č. 1 (D,E) – KOMU
Miestnosť: JA 11

 1. Ambrózyová Františka
 2. Giertliová Alexandra
 3. Kolčáková Mária
 4. Krčová Lucia
 5. Mikulcová Michaela
 6. Nemeček Radoslav
 7. Ninisová Natália
 8. Novotná Frederika
 9. Petríková Katarína
 10. Bačíková Natália

Komisia č. 2 (D) – KOMU, AMES
Miestnosť: JA 12

 1. Bc. Simona Veselovská
 2. Benca Peter
 3. Fandel Filip
 4. Hrehušová Nikola
 5. Rábarová Kristína
 6. Bc. Malastová Katarína
 7. Pláňavská Martina
 8. Štefánková Júlia
 9. Tarageľová Veronika

Komisia č. 3 (D, E) – MARK
Miestnosť: JA 13

 1. Farkašová Soňa
 2. Fricková Nikoleta
 3. Kanichová Kristína
 4. Krajčovičová Natália
 5. Mišíková Andrea
 6. Martinkovičová Ivana
 7. Bago Norbert
 8. Barkóciová Henrieta
 9. Boszorményiová Beata
 10. Ihnát Branislav
 11. Kerata Samuel
 12. Kopčanová Anna

Komisia č. 4 (D, E) – MARK 
Miestnosť: JA 21

 1. Bc. Jančo Filip
 2. Bc. Daniková Michaela
 3. Bc. Karabínošová Kristína
 4. Bc. Kliment Matúš
 5. Antaličová Marianna
 6. Belovič Adam
 7. Komjátyová Nikoleta
 8. Kováč Matúš
 9. Krátka Miriama
 10. Križanová Adriána
 11. Kružliaková Júlia