Prvé zasadnutie Akademického senátu FMK

Prvé zasadnutie Akademického senátu FMK sa bude konať vo štvrtok 18. októbra 201812.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 611, Nám. J. Herdu 2, Trnava.

PhDr. Jozef Lenč, PhD.
predseda AS UCM