Oznam pre študentov zúčastňujúcich sa na promóciách dňa 1. 7. 2021

Na základe Vyhlášky č. 223 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 25. júna 2021, podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a rozhodnutia vedenia FMK UCM v Trnave, sú podmienky na účasti na promóciách nasledovné: 

 • V dôsledku pandemických opatrení je na promócii možná účasť maximálne troch ďalších pozvaných hostí.
 • Vami pozvaní hostia sú povinní pred vstupom do budovy auly odovzdať poverenému pracovníkovi školy vytlačené, vypísané a podpísané tlačivo „Promócie FMK UCM v Trnave“, v ktorom vyplnia meno, email alebo tel. číslo a čas promócie, na ktorej sa zúčastňujú (tlačivo stiahnete na tomto linku). Táto povinnosť neplatí pre študentov, ktorí budú promovaní.
 • V interiéri budovy a počas celej promócie musia mať všetci prekryté horné dýchacie cesty.
 • Pri účasti na promócii sa vyžaduje od všetkých test na COVID-19, v prípade PCR testu – nie starší ako 72 hodín, v prípade AG testu – nie starší ako 24 hodín. Test môžete nahradiť preukázaním sa:
  • zaočkovaním druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • zaočkovaním prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca, Sputnik V) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní,
  • prekonania ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 • Prichádzajte na promócie v 15 min. predstihu. Akonáhle budete vpustený do budovy, von sa dostanete až na záver promócie.
 • Promócie budú počas celého dňa streamované na našich sociálnych sieťach – FB a YT, pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť. Informácie nájdete na webe fmk.sk

Promócie, ktoré sa budú konať 1. júla 2021, sú určené pre študentov, ktorí absolvovali štátnu skúšku v termínoch štátnych skúšok február a máj 2021. Termín promócíi pre študentov, ktorí absolvovali štátnu skúšku v mesiaci jún 2021, je naplánovaný na jeseň roku 2021.