promocie

Promócie (1. 7. 2021) – linky na stream

Ako sme avizovali v predchádzajúcom ozname, v dôsledku pandemických opatrení je na júlových promóciách (1. 7. 2021) možná účasť maximálne troch ďalších pozvaných hostí. Pre ostatných rodinných príslušníkov, priateľov a známych však bude k dispozícii stream.

Stream nájdete podľa jednotlivých časov na týchto linkoch:

 
 
 
 

 

Pripomíname, že promócie, ktoré sa budú konať 1. júla 2021, sú určené pre študentov, ktorí absolvovali štátnu skúšku v termínoch štátnych skúšok február a máj 2021. Termín promócíi pre študentov, ktorí absolvovali štátnu skúšku v mesiaci jún 2021, je naplánovaný na jeseň roku 2021.