Mgr. Zuzana Záziková

denná doktorandka

Magisterka Zuzana Záziková sa zameriava najmä na oblasť budovania hodnoty značky, spotrebiteľské správanie a online marketing.

Absolvovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM. Ako študentka organizovala tri ročníky známej študentskej módnej show Fashion Delight a začala sa venovať online marketingu pre IT spoločnosť WEZEO.

V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre marketingovej komunikácie s témou dizertačnej práce Marketingová stratégia budovania hodnoty značky.

Oblasti záujmu: komunikácia, online marketing, spotrebiteľské správanie, hodnota značky

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Influence of the social networking website Snapchat on the Generation Z / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 145-154.

ADM 002 Perception of marketing communication of selected internet bookstore by readers from the Generation Y target group / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 239-247.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 Trends in mobile applications from the perspective of digital consumers / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 126-138.

AFD 002 Ako nesprávne komunikujú značky na sociálnych sieťach / Záziková, Zuzana = About the wrong communication of brands on social networks, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 289-304 [CD-ROM].

AFD 003 Slovak lovebrand and its marketing strategies / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 170-176.

AFD 004 Influence of marketing communication on consumer behaviour of the generation Z and increasing of brand value from perspective of the present globalized society / Grešková, Petra - Záziková, Zuzana, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 58.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 565-572.

AFD 005 Marketing strategies and communication problems of small and medium-sized e-shops in the Slovak market / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 339-346.

AFD 006 Zodpovedné marketingové stratégie e-shopov / Záziková, Zuzana = Responsible Marketing Strategy of e-Shops, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 262-266 [CD-ROM].

Predmety

  • Marketingové stratégie - 2. ročník Bc. MARK

Oznamy