Mgr. Tomáš Hučko, ArtD.

odborný asistent

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:10 - 13:55 hod., Skladová, č. d. 304; Streda 10:25 - 11:10, JAMA, zborovňa KUK

 

Publikácie

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Jak w Czechosłowacji pojmowano filmy Munka i Wajdy, czyli film w kontekście zawikłanej historii / Hučková, Jadwiga - Hučko, Tomáš, 2017.
In: Images : The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication : Special Issue: Polish Cinema Unknown, Polish Cinema Forgotten. - ISSN 1731-450X, Vol. 20, no. 29 (2017), pp. 215-230.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 4

ADF 001 Hľadanie "poľskej novej vlny" / Hučková, Jadwiga - Hučko, Tomáš, 2012.
In: Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. - ISSN 1335-1893, Roč. 16, č. 2 (32) (2012), s. 134-144.

ADF 002 Filmové oslobodenie, víťazstvá a prehry / Hučko, Tomáš, 2015.
In: Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. - ISSN 1335-1893, Roč. 19, č. 1 (37) (2015), s. 172-181.

ADF 003 Jihlavský kánon stále živý? / Hučko, Tomáš, 2015.
In: Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. - ISSN 1335-1893, Roč. 19, č. 2 (38) (2015), s. 225-231.

ADF 004 Jihlava 2016: Jubilejný 20. ročník festivalu dokumentárnych filmov / Hučko, Tomáš, 2016.
In: Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. - ISSN 1335-1893, Roč. 20, č. 2 (40), s. 262-273.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 7

AEC 001 Co rejestruje, a co pozoruje współczesny dokument słowacki? Film dokumentalny według koncepcji Generacji 90 / Hučko, Tomáš, 2012.
In: Pogranicza dokumentu / pod redakcją Mikołaja Jazdona, Katarzyny Mąki-Mlatyńskiej, Piotra Pławuszewskiego ; recenzja naukowa: Krzysztof Kozłowski. - Poznań : Centrum Kultury Zamek, 2012. - ISBN 978-83-931052-5-0, S. 37-46.

AEC 002 Pasjonujące praskie leporello. Praga, niespokojne serce Europy (1984) Věry Chytilovej / Hučko, Tomáš, 2013.
In: Images : The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication. Special Issue : Cinema and City Life / editor-in-chief: Andrzej Szpulak ; reviewer: Don Fredericksen, Maryla Hopfinger, Piotr Zwierzchowski. - Poznań : Wydawnictwo naukove UAM, 2013. - ISBN 978-83-232-2652-9. - ISSN 1731-450X, S. 97-106.

AEC 003 Inne światy? Regionalny versus globalny - odmienność jako wartość w wybranych słowackich filmach dokumentalnych / Hučko, Tomáš, 2014.
In: Na stykach kultur i mediów : między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem / pod red. Alicji Kisielewskiej ; recenzent: Mariola Marczak. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. - ISBN 978-83-7431-420-6, S. 205-215.

AEC 004 Węgierska parodia filmowa. Skutki uboczne parodii filmowych z czasów Kádára / Hučko, Tomáš, 2014.
In: Images : The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication. Special Issue : Parody, Parodies / volume editors: Marek Hendrykowski ; reviewers for 2014: Don Fredericksen, Marek Haltof. - Poznań : Wydawnictwo naukove UAM, 2014. - ISBN 978-83-232-2701-4. - ISSN 1731-450X, S. 49-56.

AEC 005 Český a slovenský autorský dokumentárny film v televízii. Včera, dnes a zajtra. Možnosti, limity, prínosy / Hučko, Tomáš, 2015.
In: Autor - Vize - Meze - Televize / edičně připravili Petr Kaňka ... [et al.] ; recenzovali Martin Ciel, Miloslav Kučera. - Praha : Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. - ISBN 978-80-7404-176-1, S. 11-18.

AEC 006 Dokąd zmierza polski dokument? Trendy i strategie w ostatniej dekadzie z punktu widzenia południowych sąsiadów / Hučko, Tomáš, 2016.
In: Polski film dokumentalny w XXI wieku : filmo!znawcy / pod redakcją Tadeusza Szczepańskiego i Małgorzaty Kozubek ; recenzent Piotr Sitarski. - Łódź : Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - ISBN 978 83 65501 07 3, S. 257-268.

AEC 007 Bigbitowy entuzjazm filmowy aż do ektazy. Echa fali bigbitowej w filmach czechosłowackich i węgierskich lat sześćdziesiątych / Hučko, Tomáš, 2016.
In: W kręgu kultury PRL : muzyka : konteksty / pod redakcją Karoliny Bittner i Doroty Skotarczak ; recenzenci Mariusz Mazur, Marcin Kruszyński. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2016. - ISBN 978-83-65663-19-1, S. 263-274.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFD 001 Premeny akademických audiovizuálnych cvičení / Hučko, Tomáš = Changes in audio-visual academic exercises, 2012.
In: Médiá a umenie - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Miloš Mistrík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-395-5, S. 51-57.

AFD 002 Kto nájde filmové umenie na webe? Perspektívy a limity ambicióznej audiovituálnej tvorby v prostredí internetu / Hučko, Tomáš = Is there any film art on internet? Prospects and limits of ambitious audiovisual production for the internet, 2013.
In: Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Miloš Mistrík ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-480-8, S. 62-71.

AFD 003 Kritická situácia slovenskej filmovej kritiky: filmové recenzie v tradičných i súčasných médiách / Hučko, Tomáš = The critical situation of Slovak film critic: movie reviews in the traditional and contemporary media, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 245-255.

BBA  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

BBA 001 Nowy film węgierski / Hučko, Tomáš - Hučková, Jadwiga, 2015.
In: Kino epoki nowofalowej / redakcja naukowa Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2015. - (Historia kina ; tom 3). - ISBN 97883-242-2662-7, s. 441-475.

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

BDE 001 Dokumentalistka, która potrafi słuchać / Hučko, Tomáš, 2012.
In: Kino : miesięcznik poświęcony twórczości i. - ISSN 0023-1673, Roč. 46, č. 6 (2012), s. 14-15.

BDE 002 Nowe wspaniałe maszyny / Hučko, Tomáš, 2013.
In: FilmPRO. - ISSN 2081-4178, č. 2(14) (2013), s. 44-48.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEE 001 Kedy zvíťazí socializmus v Luxemburgu / Hučko, Tomáš, 2014.
In: Moc : zborník k 16. ročníku Letného filmového seminára 4 živly (6. - 10. 8. 2014, Banská Štiavnica) / editorka: Zuzana Mojžišová. - [Bratislava] : Občianske združenie štyri živly, 2014, S. 22-23.

BEE 002 Prečo sa to tak robí / Hučko, Tomáš, 2014.
In: Moc : zborník k 16. ročníku Letného filmového seminára 4 živly (6. - 10. 8. 2014, Banská Štiavnica) / editorka: Zuzana Mojžišová. - [Bratislava] : Občianske združenie štyri živly, 2014, S. 6-7.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 Proti prúdu / Hučko, Tomáš, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 1 (2012), s. 127-128.
Rec na: Proti prúdu / Pavel Branko. - Bratislava : Marenčin PT, 2011. - 219 s. - ISBN 978-80-85187-59-5.

EDI 002 Pogranicza dokumentu / Hučko, Tomáš, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 130-131.
Rec na: Pogranicza dokumentu / pod redakcją Mikołaja Jazdona, Katarzyny Mąki-Mlatyńskiej, Piotra Pławuszewskiego. - Poznań : Centrum Kultury Zamek, 2012. - ISBN 978-83-931052-5-0.

EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 3

EDJ 001 Menej medailí, vyššia úroveň / Hučko, Tomáš : na svetovom festivale UNICA 2014 bodovali najmä Estónci, Maďari a Slováci, 2014.
In: Národná osveta. - ISSN 1335-4515, Roč. 24, č. 3 (2014), s. 34-37.

EDJ 002 Náhoda / Hučko, Tomáš, 2014.
In: Vlak zvaný film : 120 rokov na filmovej trati / editori: Martin Kaňuch, Michal Michalovič. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2014. - ISBN 978-80-85187-66-3, s. 66-67.

EDJ 003 Vlak / Hučko, Tomáš, 2014.
In: Vlak zvaný film : 120 rokov na filmovej trati / editori: Martin Kaňuch, Michal Michalovič. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2014. - ISBN 978-80-85187-66-3, s. 124.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 17

GHG 001 Kokvinnorna (Women with Cows) / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : ženy a kravy, alebo staroba na švédskej farme. V pôsobivom dokumente s otázkami, 2012. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 9. 2012.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/krakov-2012/kokvinnorna-women-with...

GHG 002 Krakov 2012 / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : sedem dní s dokumentárnym filmom, 2012. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 9. 2012.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/krakov-2012/

GHG 003 Od Fica do Fica / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : priebeh dvoch rokov Slovenska v zázname Zuzany Piussi, 2012. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 11. 2. 2013.

Spôsob prístupu:
http://dokofilm.sk/filmy/od-fica-do-fica/

GHG 004 Prvé Štyri zimné živly, Banská Štiavnica 2012 / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : keď sa leto opýta..., 2012. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 9. 2012.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/prve-styri-zimne-zivly-banska-stiavnica...

GHG 005 Smok Smoków pre Helenu Třeštíkovú / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : ocenenie za prínos svetovej kinematografii do rúk českej dokumentaristke, 2012. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 9. 2012.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/krakov-2012/smok-smokow-pre-helenu-t...

GHG 006 Z Krakova mediálne: obrazom a zvukom / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : krakovský filmový festival v pohyblivých obrázkoch, 2012. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 25. 9. 2012.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/z-krakova-medialne-obraz...

GHG 007 Celluloid Country / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : televízne vzdelávanie v prime-time, 2013. - [3 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 4. 2013.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/filmy/celluloid-country/

GHG 008 Fotografi / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : cyklus televíznych portrétov, 2013. - [2 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 4. 2013.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/filmy/fotografi/

GHG 009 Hledání ztraceného času / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : vzácne výnimočné aj banálne filmové obrazy minulosti, 2013. - [3 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 4. 2013.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/filmy/hledani-ztraceneho-casu/

GHG 010 Jeden deň / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : dvanásť živlov televízneho dokumentárneho cyklu, 2013. - [9 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 4. 2013.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/filmy/jeden-den/

GHG 011 Krehká identita / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : súčasné obrazy starého nacionalizmu, 2013. - [6 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 4. 2013.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/filmy/krehka-identita/

GHG 012 Televízne dokumentárne cykly / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : konzervy, živly, fotografie a filmy v televíznych dokumentoch, 2013. - [8 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 24. 4. 2013.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/videl-som/televizne-dokumentarne-cykly/

GHG 013 Krakov 2014 / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : ešte stále (aj) filmy ..., 2014. - [8 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 12. 1. 2015.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/krakov-2014/

GHG 014 UNICA 2014 Piešťany / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : dokumentárny film na svetovej súťaži amatérskych filmov, 2014. - [10 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 12. 1. 2015.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/unica-2014-piestany/

GHG 015 Koza / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : minimalizmus, ktorý aj v hrubej dokumentárnej vrstve osekal ozajstný život, 2015. - [6 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 2. 3. 2016.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/filmy/koza/

GHG 016 Očami fotografky / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : silné príbehy, problematické rozprávanie, 2015. - [8 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 2. 3. 2016.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/filmy/ocami-fotografky/

GHG 017 Týždenník je zrkadlom doby / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : rozhovor s Milanom Černákom o slávnej ére filmového týždenníka, ako aj o audiovizuálnom zápise dneška, 2015. - [8 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 2. 3. 2016.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/rozhovor/tyzdennik-je-zrkadlom-doby/

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Dobrý dokument je dôležitý / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : dokumentárny film nesmie byť tendenčný, tvrdí v rozhovore režisérka Lívia Gyarmathy, 2014. - [9 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 12. 1. 2015.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/krakov-2014/dobry-dokument-je-dolezity/

GII 002 Záleží na tom, v koho rukách je kamera / Hučko, Tomáš [elektronický zdroj] : rozhovor s Bogdanonm Dziworskim, laureátom ocenenia Drak drakov (Smok Smoków) 2014, 2014. - [11 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 12. 1. 2015.

Spôsob prístupu:
www.dokofilm.sk/festival/krakov-2014/zalezi-na tom-v-koho-rukach.../

Predmety

  • Autorská AV tvorba/Autorské praktikum - kamera, strih - 3. ročník Bc., 2 ročník Mgr. KOMU

Oznamy