Mgr. Michal Smrkal, PhD.

odborný asistent

Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

JAMA, JC 26

pondelok 09.00 - 11.00 hod.

(po dohode mailom)

Od roku 2003 pôsobí v oblasti profesionálnej tvorby digitálnych hier. Pracoval ako PR manager, herný a naratívny dizajnér, predovšetkým však ako scenárista. Spolupracoval s viacerými slovenskými aj zahraničnými štúdiami na vydaní viac ako 15-tich herných projektov. Momentálne pôsobí primárne ako konzultant v oblasti naratívneho dizajnu a scenáristiky.

Od roku 2015 pôsobí aj na Katedre digitálnych hier, kde vyučuje predmety zaoberajúce sa herným dizajnom a tvorbou príbehov v digitálnych hrách.

 

Predmety

Projekty

Pobyty

Oznamy