Mgr. Zuzana Točená

denná doktorandka

Magisterka Zuzana Točená pôsobí na FMK UCM od roku 2013. Absolvovala tu bakalársky (2013 – 2016) aj magisterský (2016 – 2018) stupeň štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia. V roku 2020 sa vrátila na FMK ako denný doktorand na Katedre masmediálnej komunikácie.

V rámci doterajšej vedeckej činnosti sa vo svojich záverečných prácach venovala témam mediálnej kultúry, televíznej kultúry a tiež štúdiu publika a dramatickej seriálovej tvorby. Autorka sa vo svojom skúmaní zaoberá podnikateľskými stratégiami a produkčnými mechanizmami spoločností, ktoré distribuujú audiovizuálne diela prostredníctvom internetu. Spomínanej problematike sa venuje aj vo svojej dizertačnej práci.

Počas štúdia na FMK bola dva roky súčasťou redakčného tímu online portálu Gaudeo.sk, v ktorom pôsobila na pozícii redaktora a neskôr editora. Nazbierané skúsenosti v oblasti žurnalistiky využila aj ako člen výpravy FMK na MFF v Karlových Varoch.

Už od roku 2016 sa popri štúdiu venovala práci v oblasti televíznej produkcie. Po ukončení magisterského stupňa štúdia sa začala naplno venovať kariére v tomto priemysle a zbierala skúsenosti pri tvorbe najsledovanejších slovenských televíznych relácií.

Oblasti záujmu: mediálna kultúra, populárna kultúra, filmová a televízna produkcia, aktuálne trendy v médiách, online žurnalistika.

 

Predmety

  • Mediálna kultúra - 1. Mgr. KOMU
  • Masová a populárna kultúra - 2. Bc. AMES
  • Odvetvia mediálneho priemyslu I., II. - 2. Mgr. KOMU
  • Mediálna produkcia - 3. Bc. KOMU
  • Filmová a televízna tvorba pre deti a mládež II. - 2. Bc. AMES

Projekty

Pobyty

Oznamy