Mgr. Veronika Moravčíková

denný doktorand

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. JC 106

Magisterka Veronika Moravčíková na fakulte pôsobí ako denná doktorandka.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.
Počas štúdia pôsobila v univerzitnom časopise Atteliér. So svojou prácou s názvom Fenomén Patrik „Rytmus“ Vrbovský sa umiestnila na druhom mieste na ŠVOaUK. Tejto téme sa venovala aj vo svojej bakalárskej práci. V diplomovej práci sa zamerala na aktuálne trendy v onlinovej zábavnej tvorbe. V dizertačnej práci sa zaoberá filmami o mafii a korupcii v domácom prostredí. Pod vedením odbornej asistentky, pani Bugošovej, vyučuje predmet prezentačné praktikum.

Oblasti záujmu: investigatívna žurnalistika, mediálna kultúra, mediálna realita, populárna
kultúra, hip-hopová subkultúra, mediálny priemysel, hudobný priemysel

 

Predmety

Oznamy