Mgr. Veronika Moravčíková

denný doktorand

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 104

streda, 10.00 - 11.30 hod.

Magisterka Veronika Moravčíková na fakulte pôsobí ako denná doktorandka. Na FMK UCM v Trnave je od roku 2013, pričom tu absolvovala bakalársky i magisterský stupeň vysokoškolského štúdia.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje mediálnemu priemyslu, mediálnej realite s dôrazom na reality TV, subkultúram, zábavnej a filmovej tvorbe. Aktívne sa zapojila do medzinárodného projektu LoGaSET, kde pôsobila ako lektorka edukácie seniorov v oblasti dotykových telefónov a mobilných aplikácií. Okrem toho sleduje najmä aktuálne trendy v rámci zábavnej tvorby, hudobného priemyslu a hip hopovej subkultúry.

Je súčasťou organizačného výboru medzinárodnej konferencie Megatrends and Media 2019. So svojou prácou s názvom Fenomén Patrik „Rytmus“ Vrbovský sa umiestnila na druhom mieste na ŠVOaUK. Tejto téme sa venovala aj vo svojej bakalárskej práci. V diplomovej práci sa zamerala na aktuálne trendy v onlinovej zábavnej tvorbe. V dizertačnej práci sa zaoberá filmami o mafii a korupcii.

Počas štúdia pôsobila v univerzitnom časopise Atteliér ako redaktorka. Neskôr získala skúsenosti ako redaktorka hudobného webu. Absolvovala prax i v redakcii Radničných novín mesta Banská Bystrica. Zručnosti s organizáciou eventov získala pri usporadúvaní Pivného plesu, pomáhala aj pri projekte 48 hodín bez médií. Pôsobila aj ako stážistka na oddelení komunikácie a medzinárodných vzťahov na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Oblasti záujmu: investigatívna žurnalistika, mediálna kultúra, mediálna realita, populárna
kultúra, hip-hopová subkultúra, mediálny priemysel, hudobný priemysel

 

Predmety

 • Prezentačné praktikum
 • Vysielacia štruktúra
 • Pobyty

  Erazmus+: Univerzita J. Amosa Komenského, Praha.

  Ocenenia

  Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu.

  Oznamy